Ý nghĩa của quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các dân tộc trên thế giới là

0
43

1, Khái niệm:

– Là quan hệ bạn bè thân thiết giữa nước này với nước khác.

2, Ý nghĩa:

– Tạo cơ hội và điều kiện để các nước, các dân tộc cùng hợp
tác, cùng phát triển trên các mặt như kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa
học,nhằm tạo sự hiểu biết lẫn nhau để tránh gây xung đột, căng thẳng và giảm
nguy cơ chiến tranh.

– Đảng và nhà nước ta luôn thực hiện chính sách đối ngoại
hòa bình, hữu nghị và các dân tộc, các nước trên thế giới.

3, Trách nhiệm:

– Thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị, bạn bè với người nước
ngoài.

– Có thái độ, cử chỉ, việc làm và sự tôn trọng, thân thiện
trong cuộc sống hằng ngày.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here