worrier là gì – Nghĩa của từ worrier

worrier có nghĩa là

Một thuật ngữ chung cho một người trải nghiệm Hodophobia (sợ du lịch đường), hoặc Amaxophobia (sợ cưỡi trong xe hơi).

Ví dụ

Bác kỳ lạ Tony của chúng tôi bây giờ cưỡi một xe đạp, nhưng chỉ dựa trên những con đường xe đạp được xác định rõ ràng, vì anh ấy đã thêm ‘con đường Worrier’ cho nhiều sự lập dị của anh ấy.

worrier có nghĩa là

Một người đàn ông, thường là của New Zealand Said, WHO, do xu hướng giao hợp với cừu, nguyên nhân khiến cừu nói quan tâm khi nhìn thấy những con cừu nói vi phạm.

Ví dụ

Bác kỳ lạ Tony của chúng tôi bây giờ cưỡi một xe đạp, nhưng chỉ dựa trên những con đường xe đạp được xác định rõ ràng, vì anh ấy đã thêm ‘con đường Worrier’ cho nhiều sự lập dị của anh ấy.

worrier có nghĩa là

Một người đàn ông, thường là của New Zealand Said, WHO, do xu hướng giao hợp với cừu, nguyên nhân khiến cừu nói quan tâm khi nhìn thấy những con cừu nói vi phạm.

Ví dụ

Bác kỳ lạ Tony của chúng tôi bây giờ cưỡi một xe đạp, nhưng chỉ dựa trên những con đường xe đạp được xác định rõ ràng, vì anh ấy đã thêm ‘con đường Worrier’ cho nhiều sự lập dị của anh ấy.
Một người đàn ông, thường là của New Zealand Said, WHO, do xu hướng giao hợp với cừu, nguyên nhân khiến cừu nói quan tâm khi nhìn thấy những con cừu nói vi phạm.
Đây là Kiwi cừu Worrier Guy; Nhìn vào những con cừu đó chạy.
Các cá nhân tin rằng bất kể lượng mưa rơi xuống đất, một lũ lụt là không thể tránh khỏi và sẽ luôn giết người. Ngoài ra những người mắc hội chứng Worrier Lũ lụt được biết là cáo buộc khác là “thảm họa mockers

worrier có nghĩa là

Jeremy “Những cơn mưa sẽ là một người đang đi xuống trên chúng ta”
Lance “Tôi đang bắt đầu lo sống vợ tôi, con tôi và con dê của tôi sẽ bị tử vong, đó là một chiếc xe ngựa”
Brandon “hai bạn là một loạt Warrier lũ lụt âm hộ

Ví dụ

Bác kỳ lạ Tony của chúng tôi bây giờ cưỡi một xe đạp, nhưng chỉ dựa trên những con đường xe đạp được xác định rõ ràng, vì anh ấy đã thêm ‘con đường Worrier’ cho nhiều sự lập dị của anh ấy.
Một người đàn ông, thường là của New Zealand Said, WHO, do xu hướng giao hợp với cừu, nguyên nhân khiến cừu nói quan tâm khi nhìn thấy những con cừu nói vi phạm.
Đây là Kiwi cừu Worrier Guy; Nhìn vào những con cừu đó chạy.
Các cá nhân tin rằng bất kể lượng mưa rơi xuống đất, một lũ lụt là không thể tránh khỏi và sẽ luôn giết người. Ngoài ra những người mắc hội chứng Worrier Lũ lụt được biết là cáo buộc khác là “thảm họa mockers
Jeremy “Những cơn mưa sẽ là một người đang đi xuống trên chúng ta”
Lance “Tôi đang bắt đầu lo sống vợ tôi, con tôi và con dê của tôi sẽ bị tử vong, đó là một chiếc xe ngựa”

worrier có nghĩa là

Brandon “hai bạn là một loạt Warrier lũ lụt âm hộ

Ví dụ

Jeremy “bạn hoe, một kẻ nhạo động thảm họa như vậy của bạn”

worrier có nghĩa là

Một người ủng hộ công bằng xã hội.

Ví dụ

SJWS Cuối cùng có nghĩa là tốt trong các điểm của họ tuy nhiên họ mang nó đến một cấp độ hoàn toàn mới. Những người này thường quá nhạy cảm và được gọi là “bướm cảm xúc”. Nếu bạn không đồng ý với những gì họ giảng, thì đó là một sự xúc phạm cá nhân đối với họ. Họ sẽ được kích hoạt hoặc đặt ra bởi bất cứ điều gì xúc phạm chúng một cách nhỏ nhất. Những người này phải tránh.

worrier có nghĩa là

(LƯU Ý: Không phải tất cả các nhà nữ quyền là lo lắng công bằng xã hội, nhưng đối với lời giải thích này, một nhà nữ quyền sẽ được sử dụng để chứng minh chủ đề)
Người đàn ông: Ở đây bỏ lỡ, tôi sẽ giữ cửa mở cho bạn
SJW: Ồ, tại sao? Có phải vì phụ nữ không thể tự làm điều đó? Tôi bị xúc phạm rằng bạn sẽ làm điều đó.

Ví dụ

Người đàn ông: Ồ, tôi xin lỗi (đóng cửa trong khuôn mặt của SJW)

(Vâng, điều này đã thực sự xảy ra)
Khi một cái rắm là quà với một âm thanh và cảm giác rất ẩm ướt và nhà sản xuất nhanh chóng cố gắng cắt nó vì nó mang lại ấn tượng rằng bạn có thể có tự mình.
Rất tiếc, tốt hơn kiểm tra xem một, cảm thấy như một người lo lắng”
Một Paranoid Savvy Tech Hypochondriac Những người đăng bài độc hại được thông báo Rants trực tuyến.
Nhìn vào tin tức giả này ngày tận thế shitpost.

worrier có nghĩa là

Một bàn phím đẫm máu khác-Worrier!

Ví dụ

Bạn biết bạn đang hẹn hò với một Công chúa Worrier khi mọi vấn đề của cô ấy ngay lập tức trở thành vấn đề của bạn. Cô ấy sẽ vui mừng và dậm chân cho đến khi bạn sắp xếp bất cứ vấn đề nào là ốm yếu bây giờ.

worrier có nghĩa là

Bỏ qua một công chúa Worrier chỉ dành cho những ưu và không nên cố gắng trừ khi bạn chuẩn bị cho hậu quả …

Ví dụ

Cô ấy: “Uuurgh …”

worrier có nghĩa là

Ngài: Có chuyện gì thế?

Ví dụ

Cô ấy: “Điều này … điểm tại vấn đề”