Thầy Nguyễn Quốc Chí và học sinh online Ủng Hộ BẮC GIANG chống dịch !

Số tiền 12.900.000 được Thầy và các bạn góp sức chuyển tới Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Bắc Giang.
Mong Bắc Giang sớm chiến thắng dịch bệnh trở lại cuộc sống bình thường tốt đẹp.
Mong các em học sinh lớp 12 có đủ sức khỏe và kiến thức cho kì thi THPTQG sắp tới !