Sau much là gì

Bạn đang ôn thi toeic? Mỗi khi làm bài thi thử toeic qua các tài liệu luyện thi toeic, bạn thường bối rối khi gặp phải bài tập ngữ pháp vềMUCH và MANY?Bạn không biết cách sử dụng chúng như thế nào cho chính xác? Dưới đây là các kiến thức ngữ pháp vềmuch và manyđược tổng hợp đầy đủ để các bạn dễ học và so sánh. Nào, hãy cùnganh ngữ Athenaphân biệt 2 từ dễ nhầm lẫn này qua một bài học nhỏ được trích từkhóa học Toeiccủa trung tâm nhé !

I. Ngữ phápMUCH và MANY

1. Cách dùng MUCH và MANY:

Trong tiếng Anh,MUCH và MANYcó cách dùng khác biệt rõ ràng:

• Many (nhiều): được dùng trướcdanh từ đếm được.

Cùng TOP 10 Ninh Thuận tìm hiểu: Sau much là gì

• Much (nhiều): được dùng trướcdanh từ không đếm được.Ví dụ: He has many friends. ( Anh ấy có nhiều người bạn )We don”t have much money. ( Chúng tôi không có nhiều tiền )

2. Phân biệt MUCH và MANY:

• MANY thường được thay thế bằng: lot/ lots of (+ danh từ) hoặc bằng a lot /lot (+ đại từ)

•MUCH thường được thay bằng a great/ good deal of (+ danh từ) hoặc a great/ good deal (+đại từ)

Ví dụ: He spent a lot/ lots of money on his car.

Ngữ phápcủaMUCH và MANYkhông quá khó phải không các bạn? Ngoài ra, trongtổng quan ngữ pháp TOEIC, cách dùng củaHow much và How manycũng là phần khiến nhiều bạn bối rối mỗi khi gặp phải. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé !

CẦN CHỨNG CHỈ TOEIC GẤP? THAM KHẢO:KHÓA HỌC TOEIC CẤP TỐC CHO NGƯỜI MẤT GỐC

II. Cách dùng How much và How many:

1. Cách dùng How much:

“How much” được dùng khi bạn muốn hỏi về số lượng của danh từ không đếm được hoặc hỏi về giá cả.

How much dùng cho câu hỏi về số lượng của danh từ không đếm được

Cấu trúc câu hỏi:

How much + Danh từ không đếm được + is there? (Có bao nhiêu….?)

Hoặc: How much + Danh từ không đếm được + do/does + S + have ?

Ví dụ:

How much beer is left? (Có bao nhiêu bia còn lại?)

How much juice do you drink every day ? (Bạn uống bao nhiêu nước hoa quả mỗi ngày?)

Cấu trúc câu trả lời:

•There is…•Some…

How much còn được dùng khihỏi về giá của đối tượng:

Cấu trúc câu hỏi: How much + do/does + S + cost ? ( Giá bao nhiêu…?)

Ví dụ: How much does the pen cost? (Cái bút giá bao nhiêu?)

TÌM HIỂU NGAY:KHÓA HỌC TOEIC 4 KỸ NĂNG NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT

2. Cách dùng How many:

How many được dùng khi bạn muốn hỏi về số lượng của thứ gì đó, áp dụng cho danh từ đếm được.

•Câu hỏi How many:

Cấu trúc:How many + Danh từ số nhiều + are there? (Có bao nhiêu…?)

How many + Danh từ số nhiều + do/does + S + have ?

Ví dụ: How many people are there in your team? (Có bao nhiêu người trong nhóm của bạn?)

•Câu trả lời How many:– Nếu có 1, trả lời: There is one.- Nếu có nhiều, trả lời: There are + số lượng.

Ví dụ: – How many tables are there in the kitchen room? (Có bao nhiêu cái bàn trong phòng bếp?)There is one. ( Chỉ có 1 cái )- How many stools are there in the kitchen room? (Có bao nhiêu cái ghế đẩu trong phòng bếp?)There are six. ( Có 6 cái ).

Bài tập áp dụng:

Điền MANY/MUCH/HOW MUCH/HOW MANY vào chỗ trống:

1. We don”t have ___________ bananas, and we don”t have ___________ fruit juice.2. How _____________ is this? It”s ten dollars.3. How _________________ do you want? Six, please.4. I wrote _________________ poems.5. I visited _____________________ European cities.6. She hasn”t got _________________ patience.7. How ________ does the shirt cost ?8. ________ is a bar of soap?9. ________ books are there on the shelf?10. How ________ oranges are there in the fridge?

Đáp án:

MUCH và MANYhayHOW MUCH/ HOW MANYlà những ngữ pháp thường gặp trong TOEIC, với bài viết hôm nay, Athena tin chắc rằng các bạn đã sẵn sàng để “”ẵm trọn”” điểm cho phần bài tập này rồi phải không nào?