robosexual là gì – Nghĩa của từ robosexual

robosexual có nghĩa là

Nói chung, một người có xu hướng tình dục nguyên phát là về phía robot. Họ có thể là con người hoặc tổng hợp, và thẳng, gay, bi, vv không được chỉ định. (Thật không may, từ này thường bị nhầm lẫn “Romosexual“, đó là từ duy nhất đề cập đến một người cả gay và robot.)

Lấy cảm hứng từ Bender từ chương trình truyền hình Futurama

Ví dụ

Một người Cobosexual là có khả năng để có một công việc liên quan đến máy tính.

robosexual có nghĩa là

Mối quan hệ đồng tính giữa một robot nam và một con người hoặc robot nữ và một con người trong năm 3000.

Ví dụ

Một người Cobosexual là có khả năng để có một công việc liên quan đến máy tính.

robosexual có nghĩa là

Mối quan hệ đồng tính giữa một robot nam và một con người hoặc robot nữ và một con người trong năm 3000.

Ví dụ

Một người Cobosexual là có khả năng để có một công việc liên quan đến máy tính.
Mối quan hệ đồng tính giữa một robot nam và một con người hoặc robot nữ và một con người trong năm 3000.

robosexual có nghĩa là

Tôi không muốn mọi người nghĩ rằng chúng ta là robosexuals. Vì vậy, nếu bất cứ ai hỏi, bạn là trình gỡ lỗi của tôi.

Ví dụ

Một người Cobosexual là có khả năng để có một công việc liên quan đến máy tính.

robosexual có nghĩa là

Mối quan hệ đồng tính giữa một robot nam và một con người hoặc robot nữ và một con người trong năm 3000.

Ví dụ

robosexual có nghĩa là

Tôi không muốn mọi người nghĩ rằng chúng ta là robosexuals. Vì vậy, nếu bất cứ ai hỏi, bạn là trình gỡ lỗi của tôi.

Ví dụ

Ai đó người cách cũng vào Transformers.

robosexual có nghĩa là

Leslie: Rung thật nóng bỏng!
Marie: ra khỏi đây với ass robosexual của bạn …
Một người say mê với bất kỳ loại trí tuệ nhân tạo. Hoặc với những người khác chơi game trực tuyến hoặc với một trò chơi hoặc phần mềm.

Ví dụ

Người đàn ông, chơi tất cả những thứ đó World of Warcraft biến anh ta thành robosexal.
một người đã đầy đủ trên robot mũm mĩm
Một, nam hoặc nữ, người khơi dậy tình dục bởi, hoặc sẽ sẵn lòng và sẵn sàng f * ck a / be f * cked bởi một robot.

robosexual có nghĩa là

Bạn tôi đã nhìn thấy một hình ảnh của Quy tắc 63 Mike Schmidt là F * cked bởi Foxy trong một trong những thư mục khiêu dâm của tôi, bây giờ anh ta sẽ không ngừng công khai gọi cho tôi một robosexal

Ví dụ

Một người tham gia vào giao hợp tình dục dành riêng bằng máy móc.

robosexual có nghĩa là

Someone who is too into Transformers

Ví dụ

Ngoài ra: Robo-tò mò – một người nghi phạm máy có thể là vượt trội với thực tế.
Tôi có một tủ khóa chân đầy đồ chơi tình dục và không có bạn trai; Tôi là một robosexual.

robosexual có nghĩa là

Someone who loves getting sexual pleasures from mechanical device s mimicking humans ‘movements. In other words one who is sexually attracted to robots.

Ví dụ

The Hustler Store Thẻ Phần thưởng là điều bắt buộc đối với bất kỳ ai là người bị robosexual hoặc robo.
(Danh từ trừu tượng): cảm giác hấp dẫn tình dục đối với robot, cyborg, cybernetic, droid hoặc bất kỳ sự tự chủ nào được khơi dậy trong bất kỳ sự tồn tại hữu cơ nào.