Phần I – tiết 3, 4: ôn tập giữa học kì ii

Voi là một loài vật to lớn. Nó có chiếc vòi dài để bẻ những cành cây, dẹp đường đi. Đôi tai của voi giống như cái quạt nan, lúc nào cũng phe phẩy. Chân voi to như cái cột đình, đạp vào gì cũng nát.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

  • Phần I
  • Phần II
  • Câu 2
  • Câu 3
  • Câu 4

Phần I

Bài đọc:

Con vỏi con voi

Bạn sinh ở Thủ đô

Rừng là gì, chửa biết

Mời bạn đến công viên

Xem voi là hiểu hết:

Rừng là cây xúm xít

Nên voi mới có vòi

Vướng cành, voi bẻ rắc

Trong rừng đi như chơi.

Đường rừng lắm loại gai

Lòng suối nhiều đá sắc

Nên da voi rất dày

Chân đạp gì cũng nát.

Tai voi là cái quạt

Muỗi rừng nhiều, quạt bay

Rừng cũng còn kẻ ác

Nên ngà voi phải dài!

Cuối cùng là cái đuôi

Vì ở rừng vắng vẻ

Voi cũng buồn một tị

Có đuôi làm đồ chơi!

NGUYỄN HOÀNG SƠN

Phần II

Đọc hiểu

Câu 1:Đọc các khổ thơ 2, 3, 4 và cho biết:

a. Mỗi khổ thơ nói về những bộ phận nào của con voi.

b. Bộ phận ấy có đặc điểm gì?

c. Theo tác giả, vì sao bộ phận ấy có đặc điểm như vậy?

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài thơ để trả lời các câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Bộ phận

Đặc điểm

Lý do có đặc điểm đó

Khổ thơ 2

vòi

dài

Vì rừng có rất nhiều cây

Khổ thơ 3

da

dày

Vì đường rừng lắm loại gai

chân

Đạp gì cũng nát

Vì lòng suối nhiều đá sắc

Khổ thơ 4

tai

Như cái quạt

Vì rừng có nhiều muỗi

ngà

dài

Vì rừng có kẻ ác

Câu 2

Câu 2:Đọc khổ thơ 5 và cho biết:

a. Theo tác giả, vì sao con voi có đuôi?

b. Qua cách giải thích của tác giả, em thấy con voi giống ai?

c. Em có cách giải thích nào khác không?

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài thơ để trả lời các câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a. Con voi có đuôi vì ở rừng vắng vẻ nên voi cần có đuôi làm đồ chơi.

b. Qua cách giải thích của tác giả, em thấy voi giống với em bé.

c. Theo em, voi có đuôi để ngoe nguẩy đuổi côn trùng, không cho chúng đậu vào mình.

Câu 3

Câu 3:Dựa vào bài thơ, nói 3 4 câu tả con voi.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài thơ để trả lời các câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Voi là một loài vật to lớn. Nó có chiếc vòi dài để bẻ những cành cây, dẹp đường đi. Đôi tai của voi giống như cái quạt nan, lúc nào cũng phe phẩy. Chân voi to như cái cột đình, đạp vào gì cũng nát.

Câu 4

Câu 4:Nghe viết: Con vỏi con voi (2 khổ thơ đầu)

Lời giải chi tiết:

Em tự viết 2 khổ thơ đầu của bài thơ vào vở.

Video liên quan