nick scratch là gì – Nghĩa của từ nick scratch

nick scratch có nghĩa là

Danh từ – một người tìm kiếm sự thật bằng cách chơi người ủng hộ của quỷ.Một sự cắt và acerbic.Đặc biệt, một người sử dụng sự thật và lý trí để phơi bày sự cuồng tín ablogic và thực tế gian lận của những kẻ cực đoan.Từ sự kết hợp giữa cũ mới Anh vạn về ma quỷ (“nick cũ,” “Ông Scratch,”, v.v.) và ý tưởng về sự cứng nhắc và cắt dí dỏm “và” gãi “sự buồn tẻ trí tuệ củanhững kẻ cực đoan chính trị vô duyên nhưng dai dẳng.

Ví dụ

Matt: Bạn đã đọc loạt lời nói dối mới nhất từ TED?Paleo-Con Pure Palaver.

Stumpy: Vâng, những gì một tải ngựa.Nhưng Nick cào cắt dullard xuống kích thước.

Matt: sự thật và lý do sẽ làm điều đó.Ted vẫn là một tinh ranh để đăng nó, mặc dù.