lithification là gì – Nghĩa của từ lithification

lithification có nghĩa là

Một quá trình trong đó một người cảm thấy họ đang ở dưới áp lực cực đoan của Tạm thời và sụp đổ về mặt cảm xúc.Quá trình này thường dẫn đến bạo lực, nhưng đẹp, đột phá cảm xúc.Không phải ai cũng là người nhạy cảm LitHification, và những người rất tự hào về độ nhạy cao của họ.

Ví dụ

Chad thích bít tết của mình được thực hiện tốt, bia lạnh của anh ấy, và những môn thể thao của anh ấy không bị gián đoạn.Anh ta là một người đàn ông đơn giản nhưng phụ nữ phức tạp đùa giỡn với cảm xúc của mình khiến anh ta trải qua sự cực đoan Liticification sẽ làm giảm anh ta để rơi nước mắt và ném điện thoại vào tường.