Ladyboy là gì?

LADYBOY LÀ GÌ?

Ldayboy và hounen là hai thuật ngữ có ý nghĩa tương tự nhau. Cả hai đều là những thuật ngữ chính trị không chính xác để chỉ phụ nữ chuyển giới. Mặc dù

Nội Dung Ladyboy:

Cùng chúng tôi tìm hiểu ladyboy là gì nhé

Sự khác biệt chính – Ladyboy vs Shirting

Ldayboy và shounen là hai thuật ngữ có ý nghĩa tương tự nhau. Cả hai đều là những thuật ngữ chí;nh trị không chí;nh xác để chỉ phụ nữ chuyển giới. Mặc dù ý nghĩa của chúng là tương tự nhau, nhưng có một sự khác biệt giữa ladyboy và đồng tí;nh dựa trên cách sử dụng của chúng. Từ shounen thường được dùng để chỉ những người phụ nữ chuyển giới trong ngành mại dâm hoặc khiêu dâm trong khi ladyboy là một từ đặc biệt chỉ những người phụ nữ chuyển giới ở các quốc gia miền Đông như Thái Lan.

Đây là Sự khác biệt chính giữa ladyboy và đồng tính.

LADYBOY LÀ GÌ?
LADYBOY LÀ GÌ?

Một người đồng tính là ai

Đồng tính là một tiếng lóng đề cập đến một người chuyển giới hoặc chuyển đổi giới tính. Shirting đặc biệt đề cập đến phụ nữ chuyển giới có bộ phận sinh dục nam và đặc điểm giới tính thứ cấp nữ bao gồm hông và ngực rộng hơn. Họ có thể đã có được các đặc điểm giới tính thứ cấp này thông qua các thủ tục khác nhau như hormone hoặc phẫu thuật. Từ này thường được sử dụng để chỉ những người phụ nữ chuyển giới tham gia vào ngành công nghiệp khiêu dâm hoặc mại dâm. Nó cũng có thể đề cập đến những người chuyển giới đã chuyển sang nữ nhưng chưa trải qua phẫu thuật bộ phận sinh dục.

Thuật ngữ shounen, một danh từ ghép được sử dụng bằng hai từ cô và nam, lần đầu tiên được sử dụng vào giữa thế kỷ XIX như là một từ thông tục hài hước cho những người phụ nữ hung hăng. Nhưng trong cách sử dụng đương đại, thuật ngữ này được sử dụng theo nghĩa xúc phạm. Thật xúc phạm và xúc phạm khi gọi ai đó là một người đồng tí;nh. Từ chính xác và chính thức là người chuyển giới là nữ hoặc nữ.

Ladyboy là ai

Ladyboy là một người chuyển giới hoặc chuyển giới. Điều này đặc biệt đề cập đến phụ nữ chuyển giới hoặc đàn ông đồng tính ở Thái Lan. Thuật ngữ tương đương của Thái Lan cho ladyboy là Kathoey hoặc katoey. Ladyboys ăn mặc như phụ nữ và trải qua các thủ tục y tế như tiêm hormone hoặc silicone, và cấy ghép vú. Nhiều ladyboys ở Thái Lan làm việc trong các ngành nghề chủ yếu là nữ, như trong các cửa hàng, thẩm mỹ viện và nhà hàng. Họ cũng làm việc trong các trung tâm giải trí; như quán rượu và làm gái mại dâm.

Ladyboys thường dễ thấy và được chấp nhận trong văn hóa Thái Lan hơn người chuyển giới ở các nước châu Á khác. Một số người mẫu, ca sĩ và nữ diễn viên Thái Lan là ladyboys. Mặc dù từ ladyboy thường được dùng để chỉ phụ nữ chuyển giới ở Thái Lan, thuật ngữ này không chính xác. Thuật ngữ chính thức và chính xác sẽ là phụ nữ chuyển giới hoặc chuyển giới. Từ này cũng thường được người châu Á sử dụng; người phương tây sẽ sử dụng thuật ngữ này để chỉ người phụ nữ chuyển giới trong ngành công nghiệp khiêu dâm.

Sự khác biệt giữa Ladyboy và Shirting

Ý nghĩa

Tiểu thư: Ladyboy là một phụ nữ chuyển giới.

Đồng tí;nh nam: Shirting là một phụ nữ chuyển giới.

Shirting và ladyboy có cùng một ý nghĩa; tuy nhiên, cách sử dụng của chúng hơi khác nhau.

Sử dụng

Tiểu thư: Từ này được sử dụng đặc biệt ở các nước châu Á để chỉ phụ nữ chuyển giới ở Thái Lan.

Đồng tính nam: Từ này được sử dụng đặc biệt để chỉ phụ nữ chuyển giới trong ngành công nghiệp mại dâm hoặc khiêu dâm.

Gốc

Tiểu thư: Ladyboy được coi là tương đương với tiếng Anh của Thai Kathoey, trong đó đề cập đến phụ nữ chuyển giới.

Đồng tính nam: Từ shounen được sử dụng vào giữa thế kỷ XIX và ban đầu được sử dụng để mô tả những con cái hung dữ.