Khoảng cách giữa 2 điện tích điểm trong chân không

0
36

A. tăng 4 lần.

B. tăng 2 lần

C. giảm 4 lần

D. giảm 4 lần.

A.

Tăng 4 lần.

B.

Tăng 2 lần.

C.

Giảm 4 lần.

D.

Giảm 4 lần.

Phân tích: Vì lực Cu – lông tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích điện. Nên khi giảm khoảng cách hai lần, tức bình phương giảm 4 lần, dođó, lực sẽ tăng lên 4 lần.

Chọnđápán A.

 • Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 2 lần thì độ lớn lực Cu – lông

 • Chọn phương án sai. Lực tĩnh điện và lực hấp dẫn giữa hai chất điểm

 • Cho hai điện tích dương q1 = 2 (nC) và q2 = 0,018 (μC) đặt cố định và cách nhau 10 (cm). Đặt thêm điện tích thứ ba q0 tại một điểm trên đường nối hai điện tích q1, q2 sao cho q0 nằm cân bằng. Vị trí của q0 là

 • Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • Hai điện tích điểm cùng độ lớn q, trái dấu, đặt tại 2 đỉnh của một tam giác đều cạnh a. Xác định cường độđiện trường tại đỉnh còn lại của tam giác do hai điện tích kia gây ra:

 • Hai quả cầu nhỏ tích điện giống nhau đặt trong không khí cách nhau một đoạn 1m, đẩy nhau một lực 7,2 N. Điện tích tổng cộng của chúng là 6.10-5 C. Tìm điện tích mỗi quả cầu ?

 • Đặt hai điện tích q1 và q2 lại gần nhau trong không khí thì chúng đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • Đặt hai điện tích +q vàimg1 cách nhau một khoảng cách d trong chân không thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng cóđộ lớn và F. Giữa nguyên khoảng cách, tiến hành đặt hai tấm điện môi có hệ sốđiện môi lần lượt là m, n có cùng chiều dày là 0,5d vào khoảng giữa hai điện tích. Lực tương tác tĩnh điện giữa chúng là:img2

 • Biểu thức nào sau đây là biểu thức của định luật Cu – lông khi đặt điện tích trong chân không?

 • Cho một vật tích điện tích q1 = 2.10-5 (C) tiếp xúc một vật tích điện tích q2 = –8 .10-5 (C) .Điện tích của hai vật sau khi cân bằng là:

 • Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 2 lần thì độ lớn lực Cu – lông

  A. tăng 4 lần .

  B. tăng 2 lần.

  C. giảm 4 lần.

  D. giảm 2 lần.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here