Kết cục nằm ngoài mong muốn của các nước đế quốc khi gây ra Chiến tranh thế giới thứ nhất là

Kết cục nằm ngoài mong muốn của các nước đế quốc khi gây Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) là

A. Cách mạng tháng Mười ở Nga (1917) thành công, nước Nga xô viết ra đời.

B. Mĩ tham chiến và trở thành nước đứng đầu phe Hiệp ước.

C. nhiều loại vũ khí, phương tiện chiến tranh mới được sử dụng.

D. chiến tranh đã để lại những hậu quả nặng nề cho nhân loại.

Hệ quả ngoài ý muốn của các nước đế quốc khi tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. bị thiệt hại nặng nề về sức người, sức của.
B. gây ra những mâu thuẫn trong phe đế quốc.
C. sự thành công của Cách mạng tháng Mười Nga.
D. Gây đau thương, chết chóc cho nhân loại.

Video liên quan