horsing around là gì – Nghĩa của từ horsing around

horsing around có nghĩa là

động từ
1. Để tham gia vào pre-isolesces Hijinks thường gây khó chịu Stodgy người lớn được nuôi dưỡng theo một thời gian khác.
2. Để Ass-hiếp dâm ai đó đang tắm.

Ví dụ

“Tại sao mọi người đều cao nhất với những gì Jerry đã làm, tất cả những gì tôi nghe nói anh ấy đã làm là ngựa xung quanh với một số trẻ em ở cắm trại?”

“Vâng, nhưng xấu ngựa xung quanh.”

“Ôi Chúa ơi.”

horsing around có nghĩa là

Insulge trong phù phiếm hoặc chơi. Để lộn xộn về

Ví dụ

“Tại sao mọi người đều cao nhất với những gì Jerry đã làm, tất cả những gì tôi nghe nói anh ấy đã làm là ngựa xung quanh với một số trẻ em ở cắm trại?”

horsing around có nghĩa là

Casual rough play

Ví dụ

“Tại sao mọi người đều cao nhất với những gì Jerry đã làm, tất cả những gì tôi nghe nói anh ấy đã làm là ngựa xung quanh với một số trẻ em ở cắm trại?”

horsing around có nghĩa là

The act of A woman who having sex with a horse in the back of a double wide trailer while 4-6 pigs have a orgy in the corner and the farmer is jerking with mayo as lubricant to his penis while the chickens watch. The horse then becomes very erect and comes in the woman, she can not take this special pain and has to go to the hospital afterward and the doctor has to fist the woman to save her life while the nurse has and orgy with the woman’s family

Ví dụ

“Tại sao mọi người đều cao nhất với những gì Jerry đã làm, tất cả những gì tôi nghe nói anh ấy đã làm là ngựa xung quanh với một số trẻ em ở cắm trại?”

horsing around có nghĩa là

When your shoulder deep in a bitch

Ví dụ

“Vâng, nhưng xấu ngựa xung quanh.”

“Ôi Chúa ơi.”
Insulge trong phù phiếm hoặc chơi. Để lộn xộn về
Các chàng traingựa xung quanh tất cả buổi chiều
Giản dị chơi thô
Đừng ngựa xung quanh ở đây hoặc bạn sẽ phá vỡ một cái gì đó
Đạo luật của một người phụ nữ quan hệ tình dục với một con ngựa ở phía sau của một đoạn giới thiệu rộng rãi trong khi 4-6 lợn có orgy trong góc và người nông dân bị giật với mayo làm chất bôi trơn vào dương vật của mình trong khi gà xem . Ngựa sau đó trở nên rất cương cứng và đến trong người phụ nữ, cô ấy không thể chịu đựng nỗi đau đặc biệt này và phải đến bệnh viện sau đó và bác sĩ phải nắm đấm người phụ nữ để cứu mạng cô ấy trong khi y tá có và orgy với người phụ nữ gia đình