erotic city là gì – Nghĩa của từ erotic city

erotic city có nghĩa là

Một bài hát của Hoàng tử xuất hiện dưới dạng B-side đến Monster Smash trúng “Lets Go Crazy” vào năm 1984. Bài hát này là Funky như địa ngục, có một Bass Bassline và có thể làm việc bất kỳ sàn nhảy nào cho đến ngày nay.Ngoài ra bộ gõ Sheila E. xuất hiện trên đường đua.

Ví dụ

“Mỗi lần tôi chải tóc, những suy nghĩ về việc bạn có được trong mắt tôi … bạn là một tội nhân Tôi không quan tâm – Tôi chỉ muốn Đùi kem” của bạn

Thành phố khiêu dâm trở nên sống động”