Đồng bằng sông Hồng là vùng đồng dân nhất cả nước độ

Chứng minh rằngĐồng bằng sông Hồng có mật độ dân số cao nhất cả nước và dân cư phân bố rất không đều giữa các địa phương ở đồng bằng này ?

Video liên quan