Đề bài – trả lời vận dụng trang 24 sgk toán 6 kết nối tri thức với cuộc sống

Trong ngày Black Friday, (dfrac{3}{4}) số mặt hàng trong một siêu thị được giảm giá. Tính ra có khoảng 6 000 mặt hàng được giảm trong ngày này. Hãy cho biết siêu thị có khoảng bao nhiêu mặt hàng.

Đề bài

Trong ngày Black Friday, (dfrac{3}{4}) số mặt hàng trong một siêu thị được giảm giá. Tính ra có khoảng 6 000 mặt hàng được giảm trong ngày này. Hãy cho biết siêu thị có khoảng bao nhiêu mặt hàng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Lấy 6000 chia cho (dfrac{3}{4})

Lời giải chi tiết

Theo giả thiết, (dfrac{3}{4}) số mặt hàng là 6 000 mặt hàng. Do đó siêu thị có số mặt hàng là:

(6000:dfrac{3}{4} = 6000.dfrac{4}{3} = 8000)(mặt hàng).

Video liên quan