Đề bài – trả lời hoạt động 4 trang 64 sgk toán 6 cánh diều

Tỉ số phần trăm của đại lượng thứ nhất có số đo (đại lượng) a và đại lượng thứ hai có số đo (đại lượng) b là: (frac{{a.100}}{b}% )

Đề bài

Xe ô tô tải đi với vận tốc 45 km/h, xe ô tô con đi với vận tốc 60 km/h.

Vận tốc của xe ô tô tải bằng bao nhiêu phần trăm vận tốc của xe ô tô con?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Tỉ số phần trăm của đại lượng thứ nhất có số đo (đại lượng) a và đại lượng thứ hai có số đo (đại lượng) b là: (frac{{a.100}}{b}% )

Lời giải chi tiết

Tỉ số vận tốc của xe ô tô tải và xe ô tô con là: (frac{{45.100}}{{60}}% = 75% ).

Lời giải hay

Video liên quan