Đề bài – trả lời câu hỏi mục 3 trang 183 sgk địa lí 6 kết nối tri thức với cuộc sống

1. Năm thành phố đông dân nhất thế giới năm 2018: Tô-ky-ô, Niu Đê-li, Thượng Hải, Xao Pao-lô, Mê-hi-cô Xi-ti.

Đề bài

Dựa vào bản đồ hình 4 và bảng số liệu trang 182, em hãy:

1. Kể tên năm thành phố đông dân nhất thế giới năm 2018.

2. Cho biết châu lục nào có nhiều siêu đô thị nhất.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Quan sát bản đồ hình 4 và bảng số liệu SGK.

Lời giải chi tiết

1. Năm thành phố đông dân nhất thế giới năm 2018: Tô-ky-ô, Niu Đê-li, Thượng Hải, Xao Pao-lô, Mê-hi-cô Xi-ti.

2. Châu lục có nhiều siêu đô thị nhất là châu Á.

Video liên quan