Đề bài – trả lời câu hỏi 1 mục i trang 147 sgk khtn 6 kết nối tri thức với cuộc sống

– Trong hình 41.1 lực của người đẩy xe ô tô chết máy là mạnh nhất; lực của em bé ấn nút chuông điện là yếu nhất.

Đề bài

Theo em lực nào trong hình 41.1 là mạnh nhất, yếu nhất? Hãy sắp xếp các lực này theo thứ tự độ lớn tăng dần.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Quan sát hình vẽ.

Lời giải chi tiết

– Trong hình 41.1 lực của người đẩy xe ô tô chết máy là mạnh nhất; lực của em bé ấn nút chuông điện là yếu nhất.

– Sắp xếp các lực theo độ lớn tăng dần là:

1. Lực của em bé ấn nút chuông điện

2. Lực của người mẹ kéo cửa phòng

3. Lực của người bảo vệ đẩy cánh cửa sắt của công viên

4. Lực của người đẩy xe ô tô chết máy.

Video liên quan