Đề bài – giải bài 3 trang 32 sách bài tập lịch sử và địa lí 6- cánh diều

Để giữ gìn tiếng nói và chữ viết của mình, người Việt đã A. đi học chữ Hán và viết chữ Hán. B. không chấp nhận ngôn ngữ, chữ viết ngoại lại. C. chỉ sử dụng tiếng nói của tổ tiên mình. D. tiếp thu chữ Hán, nhưng vẫn sử dụng tiếng nói của tổ tiên.

Đề bài

Để giữ gìn tiếng nói và chữ viết của mình, người Việt đã
A. đi học chữ Hán và viết chữ Hán.
B. không chấp nhận ngôn ngữ, chữ viết ngoại lại.
C. chỉ sử dụng tiếng nói của tổ tiên mình.
D. tiếp thu chữ Hán, nhưng vẫn sử dụng tiếng nói của tổ tiên.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 84 SGK

Lời giải chi tiết

Chọn D.

Để giữ gìn tiếng nói và chữ viết của mình, người Việt đã tiếp thu chữ Hán, nhưng vẫn sử dụng tiếng nói của tổ tiên.

loigiaihay.com

Video liên quan