Đề bài – giải bài 2 phần luyện tập và vận dụng trang 188 sgk địa lí 6 kết nối tri thức với cuộc sống

HS tự thuthập thông tin về việc khai thác tài nguyên thiên nhiên để phát triển bền vững ở địa phương mình đang sống.

Đề bài

Thu thập thông tin về việc khai thác tài nguyên thiên nhiên để phát triển bền vững ở địa phương em.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức thực tế của bản thân kết hợp tìm thêm các thông tin trên internet, sách, báo,…

Lời giải chi tiết

HS tự thuthập thông tin về việc khai thác tài nguyên thiên nhiên để phát triển bền vững ở địa phương mình đang sống.

Ví dụ em sống ở Hà Nội:

Để khai thác tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển bền vững, Hà Nội đã thực hiện một số giải pháp:

– Thay thế quy trình công nghệ lạc hậu bằng quy trình công nghệ hiện đại;

– Tìm kiếm công nghệ sạch, vật liệu mới, năng lượng mới;

– Tối thiểu hóa chất thải, năng lượng thừa;

– Tái sử dụng phế liệu, chất thải;

– Tái tạo tài nguyên mới.

Video liên quan