Đề bài – giải bài 1 phần luyện tập và vận dụng trang 166 sgk địa lí 6 kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy phân biệt 3 dạng vận động của nước biển và đại dương: sóng, thủy triều và dòng biển.

Đề bài

Em hãy phân biệt 3 dạng vận động của nước biển và đại dương: sóng, thủy triều và dòng biển.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức đã học vềsóng, thủy triều và dòng biển.

Lời giải chi tiết

Phân biệt 3 dạng vận động của nước biển và đại dương:

Video liên quan