Có bao nhiêu số có 5 chữ số khác nhau

Có bao nhiêu stn lẻ có 3 chữ số

Câu hỏi: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau mà các chữ số đều chẵnLời giải :Các chữ số đều chẵn gồm có : 0, 2, 4, 6, 8Số có 3 …