Chính Sách Nội Dung TOP 10 NINH THUẬN

Quý khách có nhu cầu PR trên website top10ninhthuan.com cần đáp ứng các yêu cầu sau:
  • Nội dung phải được viết mới hoặc biên soạn lại dựa trên website của khách hàng, đồng thời không dùng các từ ngữ khiến người dùng hiểu sai về ý nghĩa…
  • Nội dung coppy từ website khách sẽ không được chấp nhận, nội dung mang chủ đề không lành mạnh cũng không được chấp nhận.
  • Độ dài nội dung: từ 300 – 500 chữ
  • Hình ảnh cần cần được rõ ràng, không dùng các câu từ PR trên hình ảnh, hình ảnh phải là của cá nhân, đơn vị chủ thể…không chấp nhận hình ảnh nội dung không liên quan.
  • Video cần đẹp chuyên nghiệp, chỉ chấp nghiệp (Chỉ chấp nhận link video trên youtube, video trực tiếp sẽ tính chi phí cá nhân)