bearfoot là gì – Nghĩa của từ bearfoot

bearfoot có nghĩa là

(n.): chân của một con gấu.Thường chỉ ra một bàn chân lớn.Một vụspelling của chân trần.

Ví dụ

Anh chàng đó có một chú gấu;giết nó.

bearfoot có nghĩa là

Hành động của xô xùm bạn trần / chân trần vào trực tràng một con gấu, do đó có một con gấu trên bàn chân của bạn.Cũng có thể được sử dụng để mô tả một hành động tình dục của bản chất Similair, chỉ với một con người khác

Ví dụ

Anh chàng đó có một chú gấu;giết nó.