babcia là gì – Nghĩa của từ babcia

babcia có nghĩa là

Ba Lan cho .

Ví dụ

Đối với Giáng sinh Chúng tôi đã đi đến thăm Babcia …

babcia có nghĩa là

Bà ngoại hung dữ, hung hăng của bạn, người không thể đi đúng cách, là người da trắng duy nhất bạn nhìn thấy đeo khăn trùm đầu, buộc thực phẩm Ba Lan chỉ xuống cổ họng của bạn, và liên tục được trang bị răng với dao nhà bếp, chân lănVà trong trường hợp cực đoan, súng thực tế, để chuẩn bị cho ngày khủng khiếp rằng nhân chứng của Đức Giê-hô-va, một người Do Thái, một người thu thuế hoặc chính quyền đến vòng.Cô đã chờ đợi khoảnh khắc này trong hai mươi năm qua.

Ví dụ

Đối với Giáng sinh Chúng tôi đã đi đến thăm Babcia …
Bà ngoại hung dữ, hung hăng của bạn, người không thể đi đúng cách, là người da trắng duy nhất bạn nhìn thấy đeo khăn trùm đầu, buộc thực phẩm Ba Lan chỉ xuống cổ họng của bạn, và liên tục được trang bị răng với dao nhà bếp, chân lănVà trong trường hợp cực đoan, súng thực tế, để chuẩn bị cho ngày khủng khiếp rằng nhân chứng của Đức Giê-hô-va, một người Do Thái, một người thu thuế hoặc chính quyền đến vòng.Cô đã chờ đợi khoảnh khắc này trong hai mươi năm qua.