2.0 là gì – Nghĩa của từ 2.0

2.0 có nghĩa là

Tối thiểu GPA bạn cần ở lại Cao đẳng.

Ví dụ

2.0 có nghĩa là

(Đọc: Hai điểm Oh | Hai điểm Zero)

Tiếp thị Cấm / BUZZWORD hơn, khi được đính kèm với tên, ngụ ý một sản phẩm “cải tiến” hoặc “vượt trội hơn so với trước tiên.

Khi được sử dụng trong so sánh như ‘A là B 2.0 “,’ Nó giống như nói” B “giống như” một “chỉ” tốt hơn “.

Ví dụ

(Đọc: Hai điểm Oh | Hai điểm Zero)

Tiếp thị Cấm / BUZZWORD hơn, khi được đính kèm với tên, ngụ ý một sản phẩm “cải tiến” hoặc “vượt trội hơn so với trước tiên.

2.0 có nghĩa là

when a gamer returns to real life

Ví dụ

(Đọc: Hai điểm Oh | Hai điểm Zero)

2.0 có nghĩa là

Microsoft’s next accessory (or necessity) for their newest gaming console, Xbox One (ton). It can recognize your voice (probably as good as Windows voice recognition can), Skype someone (while you’re trying to watch a movie), and detect your movements so you can play games or navigate with it! (Probably really crappy games and an even crappier Windows 8 styled User Interface) It will probably become the NSA’s new mastuerbation machine.

Ví dụ

(Đọc: Hai điểm Oh | Hai điểm Zero)

2.0 có nghĩa là

Tiếp thị Cấm / BUZZWORD hơn, khi được đính kèm với tên, ngụ ý một sản phẩm “cải tiến” hoặc “vượt trội hơn so với trước tiên.

Khi được sử dụng trong so sánh như ‘A là B 2.0 “,’ Nó giống như nói” B “giống như” một “chỉ” tốt hơn “.

Ví dụ

SUVS là trạm WAGONS 2.0.

2.0 có nghĩa là

George BushOsama Bin Laden nghĩ rằng họ là Chúa Giêsu Kitô 2.0.

Ví dụ

Khi một game thủ trở lại để thực tế

2.0 có nghĩa là

“Chết tiệt, đó là một số Uber LewtFrank sẽ đóng hạt trên đó.” “Frank là 2.0”

Ví dụ

Phụ kiện tiếp theo của Microsoft (hoặc sự cần thiết) cho bảng điều khiển chơi game mới nhất của họ, Xbox One (tấn). Nó có thể nhận ra giọng nói của bạn (có thể tốt như nhận dạng giọng nói Windows có thể), Skype ai đó (trong khi bạn đang cố xem phim) và phát hiện chuyển động của bạn để bạn có thể chơi trò chơi hoặc điều hướng với nó! (Có lẽ là những trò chơi CRAPPY thực sự và một giao diện người dùng theo kiểu CRAPPIER Windows 8 có thể sẽ trở thành NSA Machine Mastuerbation mới.
Kinect 2.0? Hmm … Tôi nên xem xét nhận một công việc tại NSA.
1. n. Khi một cậu bé cuối cùng trở thành một người đàn ông và vòi một số mông nghiêm trọng.

2.0 có nghĩa là

When someone gets into a relationship or pursues a relationship such that his or her original friends are left ignored.

Ví dụ

2. adj. Một trạng thái tồn tại giải trí tình dục của sự tồn tại. Baller.

2.0 có nghĩa là

“Đêm qua tại chính xác 4: 32 sáng Alex kết luận đạt 2.0 trạng thái …”

Ví dụ

Một phiên bản vượt trội về một thứ gì đó của một thứ được ôm ấp bởi tất cả và lá 1.0 ngồi trong góc trông giống như một con chó con buồn. 2.0 Cũng được biết là có một tia nắng vĩnh viễn trên chúng mọi lúc.
Bạn đã thấy alyssa 2.01.0 trao đổi mắt hôi thối đêm qua? Tôi đã nghe 1.0 thách thức cô ấy với một kép tại High Boon.

2.0 có nghĩa là

Graham Breaf

Ví dụ

Nhóm của Guys: “Heeeeeeey 2.0!”